Toimintaa ja virkistävää yhdessäoloa


 

Ruokolahden kirkonmäellä "eukkoja" etsimässä
Piirin joulutapahtuma Lappeenrannassa

Päivitetty14.1.2019/JV

 

Ylös sohvalta ja reippaasti mukaan
mukavaan ja virkistävään toimintaan
 

Piirimme ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat mahdollisuuden mukavaan ja hauskaan yhdessäoloon ja mielekkääseen toimintaan. Etelä-Karjalan senioripiirissä on noin 950 reipasta jäsentä, jotka harrastavat aktiivisesti erilaisia asioita yhdistysten vilkkaassa ja monipuolisessa kerhotoiminnassa.

Tutustu minkälaista toimintaa on tarjolla eri jäsenyhdistyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä haluamaasi yhdistyksen puheenjohtajaan, sihteeriin tai yhdistyksen jäseneen.
 

Koulutusta, matkoja ja edunvalvontaa

Piiri järjestää koulutusta yhdistystensä jäsenille ja toimihenkilöille. Lisäksi piirin järjestää yhteisiä matkoja ja retkiä kaikille piirin jäsenille. Piiri toimii myös alueellisena senioriväestön edunvalvojana yhteistyössä vanhusneuvostojen ja alueellamme toimivien muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Meitä yhdistävät Kansallisen Senioriliiton arvot, joista tärkemmät ovat, perinteiden kunnioittaminen, itsensä ja toisten arvostaminen ja monipuolisuus.

Tämän vuoden teema on:

Seniorit nettiajassa.


Ota rohkeasti yhteyttä!

 

 

 

Etelä-Karjalan Kansallinen Senioripiiri ry on rekisteröity, puolueisiin kuulumaton yhdistys. Sen jäseninä on neljä paikallista Senioriyhdistystä.

Piirimme on Kansallinen senioriliitto ry:n
jäsenyhdistys. Se toimii liiton ja alueemme paikallisyhdistysten yhdyssiteenä sekä alueellisena edunvalvojana.