Toimintasuunnitelma

Vuosisuunnitelma 2019

Piirin tulevan vuoden toimintaa ohjaa liittokokouksen vuonna 2017 hyväksymä teema

Seniorit-Nettiajassa 2018-2020. Piirin rooli tulee olemaan yhteistyön kehittäminen Etelä-

Savon ja Kymenlaakson piirien kanssa. Yhteinen tapaaminen järjestetään maaliskuussa 20.3.2019 SavonlinnassaPiirimme on myös hyvin edustettuna liiton toiminnoissa, liittovaltuuston jäsenenä on Teppo Seppänen Imatralta, varalla Inkeri Papp Luumäeltä. Molemmat luottamustoimet ovat v. 2020 liittokokoukseen asti.

Piirin alueella toiminta tapahtuu pääsääntöisesti yhdistysten kautta. Haasteena tulee olemaan, miten yhdistysten toimintaa voidaan tukea. Senioriliitto kouluttaa aktiivitoimijoita monipuolisesti vuoden aikana.

Uusi senioriyhdistys Etelä-Karjalan alueelle voisi olla Taipalsaarella tai laajemman alueen yhteinen, Länsi-Saimaan yhdistys. Tämä selvitystyö aloitettiin syksyllä 2017 yhdessä liiton edustajan kanssa ja sitä jatketaan niin, että uusi yhdistys mahdollisesti saataisiin perustettua.

Jäsenhankintaa tehostetaan liiton antamien ohjeiden mukaan. Uusien jäsenten vastaanottoon ja perehdyttämiseen kiinnitetään huomiota. Piirihallituskin voi antaa tarvittaessa ohjeita ja suuntaviivoja.

Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa. Piirin ja yhdistysten toiminnan näkyvyyttä tullaan parantamaan siten, että myös piirin nettisivuilla on ajan tasalla oleva yhteenveto piirin yhdistysten järjestämistä tapahtumista ja matkoista.

Seniorit – Nettiajassa -teema tavallaan kehottaa kaikkia aktiivisesti osallistumaan sosiaalisen ja muun sähköisen median käyttöön. Liiton, piirin ja yhdistysten nettisivujen ja facebookin merkitys tapahtumien tiedottamisessa tulee merkittävästi lisääntymään. Siksi on tärkeää, että me kaikki osaamme käyttää näitä sähköisiä välineitä tarvittavan tiedon hankkimiseen.

Nyky Vanhanen

puheenjohtaja

Etelä-Karjalan kansalliset seniorit ry

päivitetty 19.2.2019