Edunvalvonta

Sitran sivut senioreille

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.
 

Piiri alueellisena edunvalvojana

Piirin yhdistykset toimivat yhteistyössä muiden paikallisten eläkeläisjärjestöjen kanssa eläkeläisten etujen ajamiseksi. Yhdistyksillä on edustajansa paikallisissa vanhusneuvostoissa. Lisäksi piiriä edustavat Senioriliiton hallituksessa Risto Löppönen (Etelä-Savo) ja Senioriliiton valtuustossa Teppo Seppänen, joka on myös vaalivaliokunnan jäsen ja piirinpuheenjohtaja Nyky Vanhanen on Senioriliton hallituksen varajäsen.


Valtakunnallinen edunvalvonta

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ryn.